TEULINGS
TEULINGS
CONSULT

Ventilatiesystemen

 

Gezonde frisse lucht in huis met een geregelde toe- en afvoer van lucht realiseren.

 

- geen muffe lucht in de kelder

- met of zonder warmte terugwinning

- geruisloos systeem

- betrouwbaar

- gering energieverbruik

- eenvoudige bediening

 

 

Automatische ventilatiesystemen voor inbouw achteraf.

Wij hebben de juiste oplossing voor uw probleem.

 

Natte kelder ventileren?

Wie kent dit probleem niet: buiten is het zomer, prachtig weer, warm en droog. Echter in de kelder zijn de muren nat. Schimmelaanslag ontstaat. Wat te doen?

 

Hoe ontstaat een natte kelder:

Aan de hand van een binnen- en buiten thermometer met de aanduiding voor relatieve vochtigheid (RLV) komt men de oorzaak op het spoor: bv. buitentemperatuur 28ºC, RLV bij 60%.

In de kelder heerst een temperatuur bij 18º C en een wandtemperatuur (op vloerhoogte) van 15ºC, RLV bij 90%, alles is nat! Bij het ventileren overdag komt in dit geval de buitenlucht met 28ºC en bij 60% RLV de kelder binnen. Deze warme lucht koelt daarbij af. Daardoor stijgt noodzakelijker wijze de RLV (ca. 5% bij iedere 1ºC). Het absolute vochtigheidsgehalte van de lucht blijft daarbij voorlopig constant, maar daalt 27ºC/65%  -  26ºC/70%  -  25ºC/ 75%   -  24ºC/ 80%  -  23 ºC / 85%.

Het dauwpunt is bereikt, de waterdamp condenseert. De muren worden nat, op de vloer vormen zich plassen. De kelder wordt dus niet droger, ergo hierdoor wordt deze “besproeid”.

 

Slotconclusie:

Onder dergelijke omstandigheden moeten de ramen bij hogere buitentemperaturen gesloten en de kunstmatige ventilatie uitgeschakeld blijven. Een ventilatie is alleen dan zinvol wanneer het absolute vochtigheidsgehalte van de toegevoerde lucht lager is die van de lucht in de te ventileren cq. te drogen binnenruimte.

Resumé

 

Ventileren is aan de orde maar het komt wel op het juiste tijdstip aan!

Als richtwaarde bij een natte kelder geldt: de buitentemperatuur voor het ventileren mag maximaal

5ºC hoger zijn dan de temperatuur in de kelderruimte.

Degene die niet ’s morgens vroeg dan wel ’s avonds laat in de kelder wil gaan om daar vakkundig een spuiventilatie om de ca. 10 – 15 minuten uit te voeren, of daar waar de bouwomstandigheden geen spuiventilatie mogelijk maken, die kan met een automatisch geregelde ventilatie gerealiseerd worden. Deze regeling geschied over een differentietemperatuurschakeling. Een hydrometer (luchtvochtigheidssensor) optimaliseert het geheel. In de praktijk vermits juist ingesteld zal deze installatie in de zomer voornamelijk ’s nachts ventileren, zonder dat de huurder zelf telkens moet ingrijpen.

 

 

 

Het ventilatieprincipe

 

Decentrale ventilatie

 

inVENTer GrundrissIn ieder vertrek waar frisse lucht toegevoerd en verbruikte lucht afgevoerd moet worden wordt 1 apparaat (echter in grotere vertrekken 2 apparaten) in de buitenmuur geplaatst. ( Let wel bij een kelder onder het maaiveld en zonder koekoek/luchtrooster moet een afvoerleiding door het kelderplafond gebracht en daarboven door de buitenmuur gevoerd worden.) De ventilatie geschiedt volgens het dwarsventilatieprincipe, zoals in de bijgaande schets weergegeven. Dit houdt bv. in dat de verse lucht via de beide ventilatoren het woonvertrek gefilterd en voorverwarmd binnenkomt en de verbruikte lucht door de ventilatoren in de keuken en de badkamer afgevoerd worden. Iedere 70 sec. wijzigt zich de draairichting van alle ventilatoren zodat de afzonderlijke ventilatoren precies in tegenovergestelde richting samenwerken. Op die manier wordt vooral in het winterseizoen, de verwarmingsperiode, bij gesloten ramen een continue luchtuitwisseling voor alle vertrekken verzekerd. Dit werkingsprincipe wordt overdag in de zomermaanden omgedraaid en als koeling te gebruiken. In de koelere avonduren en ’s-nachts kunnen de vertrekken met dit continue ventilatiesysteem zonder warmteterugwinning aangenaam op temperatuur gehouden worden.

 

Centrale ventilatie (bij kelders te gebruiken)

Indien nodig worden vertrekken door afvoerkanalen onderling met elkaar verbonden. Op een plaats vindt een luchttoevoer aangebracht en aan de andere kant wordt een luchtafvoer-ventilator met regelauto-maat gemonteerd. Dit systeem is in kelders toe te passen zodat de verbinding naar het woongedeelte met een deur kan worden afgesloten om daardoor ook geen warmteverliezen in de woning kunnen ontstaan.